• עברית
 • הלוואות לחברות עד 10 מיליון ש"ח בריבית קבועה ל-10 שנים, ללא ערבויות אישיות

  services_img4_ranin

  מתן-הלוואות (1)

  "מימון שיתופי" מגייסת אג"ח המיועד למימון לחברות עד 10 מש"ח

  בריבית קבועה של 5%, לתקופה של עד 10 שנים, ללא ערבויות אישיות.
  מטרת גיוס האג"ח
  לאפשר לחברות קטנות ובינוניות חלופה לתנאי המימון הבנקאי או החוץ בנקאי למימון הפעילות השוטפת, התרחבות, חדירה לשווקים חדשים, מימון הון חוזר, רכישת מלאי, ציוד, פיתוח ועוד.

  תנאי סף -
  מחזור מכירות של מעל ל-15 מש"ח
  הון עצמי חיובי \ אבידה חיובית
  נכסים בחברה (מלאי\ציוד\חוב לקוחות\ נדלן)

  תנאי ההלוואה
  - עד 10 מיליון ש"ח לחברה
  - פרוס לתקופת פרעון של עד 10 שנים
  - ריבית 5% קבועה
  - ללא ערבויות אישיות
  - אפשרות לפרעון מוקדם

  מסמכים נדרשים לתחילת תהליך בדיקת הזכאות – דוח מבוקר 2018, דוח מבוקר 2019, מאזן בוחן 2020

  הצהרה:
  המידע המוצג כאן הינו מידע כללי ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו.
  תנאי הסף לקבלת הלוואה והתהליך הנדרש לקבלת הלוואה בכפוף לתנאי ההלוואה

  לפרטים נוספים, תנאי ההלוואה ובדיקת זכאות יש לפנות למשרדי רן בית השקעות:
  03-5328988 INFO.RANIN@GMAIL.COM

  לקבלת עדכונים שוטפים על הזדמנויות עסקיות נא הרשם מטה