• עברית
 • המחלקה הכלכלית

  המחלקה הכלכלית של רן בית למיזוגים ורכישות פועלת בשותפות SRI GLOBAL GROUP ומלווה את לקוחותינו בתחומי הייעוץ הכלכלי ע"י צוות המומחים שלנו. שירותי הייעוץ מתייחסים להיבטים האסטרטגים, הכלכליים, הפיננסים, הניהוליים, התפעוליים, השיווקיים ועוד, תוך התייחסות לדרישות הרגולציה ההולכות וגוברות.
  צוות היועצים הנו בעל ניסיון בזירה העסקית והפיננסית הגלובלית ולו הכרות עם העולם העסקי הבכיר ושיתופי הפעולה עם גופים עסקיים גדולים בכללם איגוד הדירקטורים המאפשר לנו לקיים שיתוף פעולה רחב עם שותפים עסקיים בארץ ובעולם, הצוות בעל ניסיון ארוך שנים במערכת הבנקאית והמוסדית, כולל ליווי תהליכים בניהול סיכונים והיבטים רגולטוריים.
  שירותי הייעוץ שאנו מעניקים ללקוחותינו מסייעים להם ביצירת מומנטום עסקי-אסטרטגי מתמשך, תוך בחינת הסיכונים הכרוכים בפעולותיהם וצמצומם, איתור הזדמנויות עסקיות כדאיות בסביבה עסקית דינאמית ומשתנה.

  אנו שוקדים על מציאת הכלים הנחוצים ללקוחותינו למימוש שאיפותיהם העסקיות. כלים הטומנים בחובם ערכים מוספים להצלחת הארגון.

  שירותי החברה כוללים בין היתר:

  ניתוח עסקי
  ניתוח מעמיק ומדוקדק לזיהוי היתרונות והחסרונות, החזקות והחולשות, ההזדמנויות והאיומים על מנת לגבש תוכנית פעולה ולהוציא אל הפועל את כיווני הפעולה הרצויים ואשר הוחלט לבצעם בארגון. התוכנית כוללת את דרכי הפעולה ההולמים לטובת הזנקת הארגון באמצעות מנהליו להצלחה.
  במסגרת זו נכללים בין היתר: היבטים פיננסים / חשבונאיים / מימוניים / אשראי ועוד..

  ייעוץ כלכלי
  ביצוע ייעוץ כלכלי על מגוון ההיבטים הכלולים בחוזים, התקשרויות עם גורמי חוץ, הערכות שווי, עסקאות מיזוג ורכישה, ניתוח מודלים כלכליים, ניתוח היבטים כלכליים ופיננסים בפרויקטים במגוון ענפים כדוגמת תעשייה מסורתית, רשויות מקומיות וכד'. ניתוח סיכונים אל מול תועלת לצורך קבלת החלטות על מידת הכדאיות הכלכלית בעסקאות, פרויקטים ושותפויות. תכנון, יצירה והטמעה של מנגנוני בקרה ופיקוח וניהול סיכונים בהתאם לאופי הפעילות העסקית

  ליווי חברות ופיתוח עסקי
  ליווי חברות הן במסגרת דירקטוריון הארגון לרבות "דירקטוריון צל/מראה" והן במסגרת הנהלת הארגון לרבות ביישום האסטרטגיה והתכנית העסקית של הארגון על מנת להגדיל את התפוקה והפוטנציאל של שירותי/מוצרי הארגון. זיהוי הזדמנויות של עסקאות, שווקים, שותפים עסקיים, לקוחות נוספים, מוצרים ושירותים נוספים. פיתוח עסקי שמטרתו היא לאפשר ניפוץ "תקרת הזכוכית" להתרחבות וצמיחה של עסקי הארגון.

  ליווי, יישום והטמעה
  על מנת לדאוג כי התוכנית האסטרטגית / העסקית לא תהיה חלק "ממדף הספרים" המעלה אבק, אנו מעמידים בעבור לקוחותינו ליווי שוטף של הצוות כדי לוודא שהיישום הנו בהתאם למתוכנן.

  תכנית אסטרטגית ותכנית עסקית
  בניית תכנית אסטרטגית ו/או תכנית עסקית לפעילותו השוטפת של הארגון. התוכנית האסטרטגית ולאחריה התכנית העסקית מציפות ומשקפות את החזון, המודל העסקי, מבנה ארגוני רצוי למול הקיים, ניתוח השוק לרבות יתרונות יחסיים של הארגון למול מתחרים והקשר בין נקודות החזקה, התורפה וערכי הארגון לבין ההזדמנויות והאיומים בסביבה שבה פועל הארגון, המוצרים והשירותים המומלצים, תכנית פיננסית שתגבה את האמור ועד הסביבה החוקית בה פועל הארגון

  מחזיקי עניין, קיימות, אחריות חברתית, דוחות חברתיים ומה שביניהם
  מיפוי כלל מחזיקי עניין כחלק ממודל בחינת " תשואה לכלל מחזיקי עניין – ROSI " המוסיף על מודל "החזר השקעה – ROI ," בניית מערך הקיימות והאחריות החברתית בארגון, ליווי בכתיבת דוחות חברתיים- סביבתיים על פי עקרונות ה GRI ,ויישום תקנים חברתיים וביניהם תקן ישראלי .10,000 במהלך שירות זה תתבצע בחינת ההיבטים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בהקשר הפנים והחוץ ארגוני ועד הטמעתם בארגון.

  דוחות לאחריות חברתית
  ליווי וייעוץ בהטמעת "תקן ישראלי 10000" לאחריות חברתית, עד לקבלת תו התקן ממכון התקנים הישראלי. כתיבת דוחות אחריות חברתית תאגידיים במסגרתם של תקנים מנחים בתחום כגון הנחיות GRI. במהלך הליווי תתבצע בחינת ההיבטים החברתיים והסביבתיים בהקשרם הפנים והחוץ ארגוני, על בסיס עקרונות SRI.

  לקבלת עדכונים שוטפים על הזדמנויות עסקיות נא הרשם מטה