• עברית
 • גיוסי הון, חוב, הנפקות, אג"ח

  ליווי בתהליכי גיוס הון ממקורות פרטים/ציבורי/בנק/ חוץ בנקאי/קרנות בערבות מדינה …

  הגשת בקשה לקבלת מימון דורשת הכנה וליווי מקצועי ולכן חשוב שעסקים קטנים ובינוניים הפונים למקורות מימון ילוו לתהליך יחד עם גוף מקצועי בעל ניסיון עשיר בתחום וזאת על מנת להגדיל את סיכוייהם לגייס מימון בהצלחה בין אם מדובר בגיוס ציבורי, פרטי, חוץ בנקאי, בנקים, קרנות פרטיות וקרנות בערבות מדינה.

  אפיקי המימון הקיימים מאפשרים פתרונות מימון לטווח קצר או ארוך להשקעה בעסקים ומגשרים על הפער הקיים כיום בין צרכי העסקים לבין היצע ההון הקיים בשוק.

  רן בית למיזוגים ורכישות מלווה משקיעים בגיוס הון לקראת תהליך רכישת חברה/מימון צרכי הון חוזר/רכישת רכוש קבוע, פיתוח, הרחבת פעילות/ חדירה לשווקים בינלאומיים בחברות קיימות.

  הפניות לגיוס הון הם מול הגופים הפיננסים המקובלים, גיוסים בהנפקות פרטיות וציבוריות, אג"חים, בנקים, גופים חוץ בנקאים, קרנות פרטיות מקומיות ובינלאומיות, קרנות בערבות מדינה, הלוואות מזנין וכלי סיוע ממשלתיים.

  ההחלטה באיזה כלי מימוני לבחור מותאמת לכל לקוח באופן אינדיבידואלי בהתאם למצבו הפיננסי, לצרכי ולתנאי המימון הנדרשים.

  לקבלת עדכונים שוטפים על הזדמנויות עסקיות נא הרשם מטה