• עברית
 • הלוואות לחברות ותעשיינים עד 10 מיליון ש"ח ללא ערבויות

  services_img4_raninברן בית למיזוגים ורכישות רואים בחברות הקטנות והבינוניות את מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי ומכאן החשיבות לסייע להן.
  חברות רבות נתקלות בקושי לגייס אשראי למימון הפעילות השוטפת ולהתרחבות.
  מטרתו של מערך הגיוס החדש שאנו מקימים בימים אלו, לאפשר לחברות קטנות ובינוניות נגישות לאשראי נוח:

  תנאי ההלוואה
  - עד 10 מיליון ש"ח לחברה
  - פרוס לתקופה של עד 10 שנים
  - בריבית נוחה של כ- 5%
  - ללא ערבויות אישיות
  - אפשרות לפרעון מוקדם

  מיועד לחברות רווחיות, מחזור מכירות שלא יפחת מ- 10 מיליון ש"ח, הון עצמי חיובי, בעלות יכולת החזר הלוואה מוכח.
  גובה הגיוס לא יהיה יותר מפי 5 מגובה ה EBITDA של החברה.

  ייעוד הכסף 
  - הזרמת הון לפיתוח וצמיחת העסק
  - החלפת כסף יקר
  - הגדלת כושר היצור
  - חשיפה לשווקים חדשים
  - רכישת ציוד חדש ועוד..

  מסמכים נדרשים לתחילת תהליך בדיקת הזכאות – דוח מבוקר 2018, דוח מבוקר 2019, מאזן בוחן 2020

  הצהרה:
  המידע המוצג כאן הינו מידע כללי ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו.
  תנאי הסף לקבלת הלוואה והתהליך הנדרש לקבלת הלוואה בכפוף לתנאי ההלוואה

  לפרטים נוספים, תנאי ההלוואה ובדיקת זכאות יש לפנות למשרדי רן בית השקעות::
  03-5328988 INFO.RANIN@GMAIL.COM

  לקבלת עדכונים שוטפים על הזדמנויות עסקיות נא הרשם מטה